Regulamin

Regulamin Porcelana-Ćmielów.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym Porcelana-Ćmielów.com jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

2. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego porcelana-cmielow.com jest firma:
Porcelana-Cmielow.com 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 28
REGON 260026452, NIP 863-127-99-49


OFERTA SKLEPU

1. Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie całej Polski.

2. Przedmiotami transakcji prowadzonych są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach internetowych Sklepu Porcelana-Cmielow.com w chwili składania zamówienia.

3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych

4. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta chyba, że w opisie produktu jest inaczej.

ZAMÓWIENIE

1. Składanie zamówień odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się.

2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Porcelana-Cmielow.com danych osobowych zawartych w zamówieniu, które będą wykorzystane tylko do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia. W przypadku zamówień specjalnych tzn realizowanych według indywidualnych, ustaleń z Klientem czas realizacji zamówienia wynosi 3-28 dni roboczych.

2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Porcelana-Cmielow.com

3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą email), złożone zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia obsługa sklepu zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy.

5. Nabywca jest informowany o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją zamówienia, np. z powodu chwilowego braku towaru w magazynie. W razie braków wynikłych z winy producenta Sklep ma prawo zaproponować Nabywcy produkt zbliżony cenowo i wizualnie. W razie nie zaakceptowania propozycji, Nabywca ma prawo odstąpić od zamówienia.

6. Dokumentem i dowodem sprzedaży jest faktura lub paragon każdorazowo dołączane przez Sprzedawcę do przesyłki. Jeśli przy złożeniu zamówienia Nabywca podał swój numer identyfikacyjny NIP Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego Porcelana-Cmielow.com do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

7. W momencie wysyłki towaru, Nabywca otrzymuje od Porcelana-Cmielow.com potwierdzenie nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.

8. Nabywca jest informowany pocztą elektroniczną lub telefoniczne o przyjęciu zamówienia i każdorazowej zmianie statusu realizacji zamówienia.
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia
b) zamówienie w trakcie realizacji - towar na magazynie
c) zamówienie zrealizowane - towar wysłany
d) zmiana terminu realizacji zamówienia - towar chwilowo niedostępny
d) zamówienie anulowane - brak potwierdzenie przez Klienta, brak towaru

FORMY PŁATNOŚCI

1. Płatność gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).

2. Przelewem przed dostawą towaru na konto Porcelana-Cmielow.com na podstawie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienie, w którym podana będzie całkowita kwota wraz z kosztem dostawy, numer zamówienia oraz rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

3. W przypadku płatności przelewem, firma Porcelana-Cmielow.com rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia oraz nazwę artykułów zamówionych w sklepie. Z chwilą wpłynięcia należności na konto sklepu Porcelana-Cmielow.com towar zostaje wysłany.

OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ

1. W ramach promocji "DOSTAWA GRATIS!" Sklep nie pobiera opłaty za dostarczenie pod wskazany adres zakupionego towaru.

2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

TRANSPORT I PRZYJĘCIE TOWARU

1. Zakupione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej pod wskazany adres w formularzu zamówienia.

2. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę Nabywcy, zakupione towary można odebrać osobiście w siedzibie firmy. Fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub pocztą elektroniczną odpowiednio wcześniej - przed wysłaniem przesyłki z zamówieniem.

3. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia zewnętrze należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę, a warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

4. W razie rażącej niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Nabywca powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Koszty transportu w takich wypadkach ponosi Porcelana-Cmielow.com.

5. Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot zakupionego towaru pokrywa Nabywca. Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych za pobraniem. Wartość zwróconego towaru nastąpi przelewem, na podaną pełną nazwę, adresu i numeru rachunku bankowego Klienta. Dane te należy dostarczyć do Porcelana-Cmielow.com za pomocą poczty elektronicznej.

6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu i zatwierdzenia reklamacji przez Porcelana-Cmielow.com

7. Sklep zastrzega sobie wystąpienie nieznacznych krzywizn i nakłuć w odlewach porcelanowych oraz zdobieniach wynikających z procesów technologicznych wykonywanych ręcznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Składając zamówienie akceptuje powyższy regulamin.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Nabywca obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Nabywca i powiadomić o tym fakcie, aby usunął jego konto.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Nabywcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.